Πολιτικη Επιστροφής Προϊοντων


α. Σε περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων κατά την παράδοση:

Τα ελαττωματικά προϊόντα κατά την παράδοση θα πρέπει να επιστρέφονται εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παράδοσης της παραγγελίας στον Χρήστη. Το Καταστημα αφού ελέγξει και πιστοποιήσει ότι το ελάττωμα δεν οφείλεται σε κακή χρήση του Προϊόντος, οφείλει κατά περίπτωση είτε να αντικαταστήσει το Προϊόν με το ίδιο ή παρόμοιων χαρακτηριστικών αντίστοιχο Προϊόν ή να πιστώσει το τίμημα στον Πελάτη. Τα έξοδα αποστολής του ελαττωματικού Προϊόντος προς στο κατάστημα και προς του νέου Προϊόντος στον Χρήστη θα βαρύνουν το κατάστημα.

Είναι αυτονόητο ότι η επιστροφή του Προϊόντος θα πρέπει να συνοδεύεται από το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς του (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο).

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η βλάβη οφείλεται σε κακή χρήση του Προϊόντος, τότε το κατάστημα δεν υποχρεούται ούτε σε αντικατάσταση ούτε σε πίστωση του τιμήματος, τα έξοδα δε μεταφοράς τόσο για την αποστολή του Προϊόντος στο κατάστημα όσο και την επιστροφή του θα βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον Χρήστη.

β. Σε περίπτωση βλάβης κατά την διάρκεια της εγγύησης:

Θα ισχύει ότι αναφέρεται στην Εγγύηση του εκάστοτε Προϊόντος. Οιαδήποτε επιστροφή θα πρέπει να συνοδεύεται από το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς του και την αρχική του συσκευασία με όλα τα παρελκόμενα (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο) άλλως δεν θα γίνεται δεκτή.

γ. Σε περίπτωση αλλαγής γνώμης του Χρήστη:

Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να αλλάξει γνώμη και να επιστρέψει το Προϊόν υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

– Η επιστροφή θα πρέπει να γίνει το αργότερο εντός δέκατεσσάρων (14) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παράδοσης της παραγγελίας και αφού προηγουμένως ο Χρήστης έχει ειδοποιήσει το κατάστημα σχετικά είτε τηλεφωνικά στο τηλ. 227300239 ή 6971735836 είτε μέσω ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση info@vaperscorner.gr.Tα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον πελάτη.

– Για να γίνει δεκτή η επιστροφή η συσκευασία του Προϊόντος θα πρέπει να είναι άθικτη και το Προϊόν να μην έχει χρησιμοποιηθεί, ενώ θα πρέπει να συνοδεύεται από το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο).

– Προϊόν το οποίο είχε πωληθεί ως πακέτο προσφοράς με επιπλέον δώρο ή οιαδήποτε άλλη προσφορά θα πρέπει να επιστραφεί μαζί με το επιπλέον δώρο, το οποίο επίσης θα πρέπει να είναι αχρησιμοποίητο, διαφορετικά η αξία του δώρου θα αφαιρεθεί από το επιστρεφόμενο ποσό.


ΠΡΟΣΟΧΗ!

Για λόγους ασφαλείας και υγιεινής τα υγρά αναπλήρωσης δεν επιστρέφονται .