Ατμοποιητές

Ατμοποιήτες

Ατμοποιητές ηλεκτρονικού τσιγάρου σε διάφορους τύπους.Επισκευάσιμους ή με έτοιμες αντιστάσεις και αναλώσιμα. Επιλεγμένα κομμάτια , δοκιμασμένα από εμάς.